Zákaznická linka: 840 011 888 246 030 341
Vstup do: Zákaznické zóny

Často kladené otázky

? Jaký je rozdíl mezi Energií pro život (dodavatelem)
a distributorem?

 • V rámci liberalizace trhu se velké energetické společnosti rozdělily na dva samostatné právní subjekty:
  1. Distribuce (např. ČEZ distribuce, PRE distribuce) - spravují elektroměry/plynoměry, přípojky k distribuční soustavě, zajišťují periodické odečty spotřeby měřidla apod. Jedná se o monopolní část trhu, kde takový subjekt poskytuje své služby všem dodavatelům energií, tedy i nám.
  2. Obchodník / dodavatel (ČEZ prodej, PRE, Energie pro život aj.) - jedná se o liberalizovanou část trhu, na které probíhá konkurence. Jedním z nových obchodníků jsme i my, Energie pro život. Naší hlavní výhodou je, že spotřebu naměřenou distributorem dokážeme ocenit výhodnějším (levnějším) ceníkem, nežli dominantní dodavatel v jeho regionu.
 • Při změně dodavatele tak zákazníkům zůstává stejný distributor. My využíváme jeho elektrické vedení k tomu, abychom dopravili do Vašich domácností levnější elektřinu. Distributor rovněž řeší odečty a případné poruchy na elektroměru.

? Co tvoří cenu elektrické energie?

Celková cena elektřiny se skládá ze dvou základních částí:

 • První část je regulována Energetickým regulačním úřadem a zahrnuje činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy až ke konečnému zákazníkovi. Současně tato část zohledňuje zajištění stability elektrizační soustavy České republiky z technického i obchodního hlediska.
 • Druhou část tvoří „silová elektřina“, která je dána tržním prostředím. Uspořit tedy můžete právě na silové elektřině, kterou držíme oproti velkým dodavatelům níže.

? Kdo mi zaručí, že nezůstanu bez dodávky energií?

Podnikání v energiích je přísně regulováno státem a zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Pokud by se snad stalo, že by došlo k problémům, na základě kterých by byl kterýkoliv dodavatel energií donucen k omezení služeb, okamžitě by ze zákona všechna odběrná místa přešla pod státní instituci tzv. "dodavatele poslední instance" po dobu 3 měsíců, kdy bude dodávat silovou elektřinu i plyn za průměrnou cenu na trhu. V této době má zákazník možnost vybrat si jiného dodavatele, pokud tak neučiní, automaticky přechází bezplatně k původnímu dodavateli. Dále tento zákon reguluje cenu distribuce elektrické energie a plynu, která je vždy pro každého odběratele stejná a závislá pouze na místě dodání.

Pokud budete řádně platit za elektřinu i plyn,
NIKDY se nemůže stát, že ji nebudete dostávat.

? Kdo dohlíží na trh s energiemi?

Na dodržování stanovených pravidel dohlíží Energetický regulační úřad.

? Jak se můžu stát Vaším zákazníkem?

 1. Kontaktujte nás prostřednictvím naší telefonní linky nebo e-mailu.
  Kontaktní informace naleznete zde.
 2. Obratem se s Vámi spojí náš specialista, který s Vámi prokonzultuje možnou finanční úsporu a další náležitosti nutné ke změně dodavatele.
 3. Veškeré další potřebné úkony vyřídíme bezplatně za Vás!

? Odkdy je smlouva platná?

Smlouva se stává platnou dnem podpisu a účinná je od okamžiku zahájení dodávek
od naší společnosti.

? Kde si můžu ověřit, zda je smlouva aktivní u Vaší společnosti?

V případě jakýchkoli pochybností nás můžete kontaktovat. Kontaktní informace
naleznete zde. Pokud aktivaci Vaší smlouvy neuvidíme v interním systému, máme přístup na stránky operátora trhu s elektřinou, kde vidíme aktuální stav Vašeho odběrného místa.

? Kolik mě bude stát přechod k Vaší společnosti?

Za změnu dodavatele neúčtujeme žádné poplatky, vše je bezplatné.
Navíc celý proces za Vás realizujeme a hlídáme.

? Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, bude změna dodavatele trvat přibližně tři až čtyři měsíce. O vše se bezplatně postaráme za Vás. U smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho předchozího dodavatele. O konkrétním termínu přeregistrace k Energii pro život Vás budeme včas informovat.

? Kdo se bude starat o elektroměr/plynoměr,
pokud změním dodavatele?

Se změnou dodavatele se provozovatel distribuční soustavy (distributor) nemění.
Váš současný distributor bude i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu plynoměrů a elektroměrů.

na začátek